PRODUKTER

Rørspesialisten Myhre Miljøprodukter AS, lagerfører rør i dim. opp til 1200mm.

LES MER

Velkommen til spesialisten på drensrør, filterrør, 

anleggsrør og landbruksrør.

 

Åpningstider:

Lager:

Mandag - Fredag 07:00 - 16:00

Kontor:

Mandag - fredag  08:00 - 16:00

Myhre Miljøprodukter AS dekker behovet for PE, PVC og PP rør som skal under bakken. Det betyr filterrør, drensrør, overvannsrør, anleggsrør, vannrør og kloakkrør med dimensjoner opp til 1.200 mm. Dimensjoner opptil 2.600 mm leveres på forespørsel.

Vi kjenner hverdagen i bygg og anlegg. Med kort responstid og kundetilpasset pakking/levering, bidrar vi til å holde framdriften.  

Utfordringene som er knyttet til flom og økte nedbørsmengder har gitt oss en kraftig økning i etterspørselen etter drensrør med og uten filter, fiberduk og geonett.Vi har tilpasset lagerhold og leveringstid til dette. Samtidig har vi styrket vår egen kompetanse med tanke på rådgiving.                                                    

                     

Vi er en av de største leverandørene av drensrør til landbruket. Som norsk produsent, har vi en tilgjengelighet som gir oss muligheten til å betjene dette markedet på absolutt beste måte.                                                                                                              

 

Store ute- og innelagre gir kort respons- og leveringstid. Det er viktig at det ikke stopper opp ute på anleggene.

 

 

 

 

        

Nyheter