.

Scan KR Mørtel ( "vintermørtel" )

SCAN KR Mørtel er en relativ nyutviklet mørtel for de "ekstreme" forhold. De vanligste klagene ved nytt murarbeid er kalkutfelling og fargeendringer. Et problem de fleste murentreprenører har vært berørt av. Denne nye generasjon mørtel er en reell problemløser i så måte. Den nye Scan KR Mørtel er tilsatt en kompakt pakke såkalte "blokkere", noe som reduserer risikoen for akkurat disse problemene med 90%. 

Andre gode egenskaper er det at man ikke er så tidsavhengig for glatting av fugene, noe som gjør mørtelen mer brukervenlig. Likeledes med minimal risiko for for fargeendring av fugene og/eller flekker på steinene. I tillegg kan også murearbeidet også utføres i mer "ekstremt " vær også, med meget gode resultater. Noe som igjen gjør at forsinkelser av byggeprosessen kan unngås. 

Et annet viktig punkt er de ikke ubetydelige kostnadsbesparelser man kan oppnå, ved at man slipper behandling av tidkrevende klager. Og ikke minst slipper å foreta kostbare reperasjoner og tidkrevende rengjøring.

Noe av det viktigste for alle fagfolk er vel at man kan overlevere bygninger av høy standard, og med en kvalitet som også ivaretar utforming og den ekstriørmessige ønskede fremtoning av fasade.

SCAN KR Mørtel er fabrikkprodusert tørr mørtel med sement som base i henhold NEN-EN 998-2 " mørtel for murverk" og CUR-anbefaling 61. Denne mørtelen egner seg til muring av de mest gangbare steintypene i sterkt utsatte murverk, - murverk som ikke beskytter mot vær og vind, - vannavstøtende murverk, - murverk med høy mekanisk belastning og til generell normal innendørs murverk. Mørtelen leveres i klassene M2, - M10, - M15 etter behov.

Kort oppsummert: SCAN KR Mørtel ( "vintermørtel" ), gir fordeler som; - Lett å bearbeide og glatte, - Konstant høy kvalitet, - 90% kalkreduserende, - Vær og frostbestandig, - Ypperlig til både utendørs- og innendørsbruk, - Kan leveres i flere farger og hardhetsklasser, - KOMO sertifisert.

 

En pen og vellutformed fasade hever standarden på et hvert bygg.


Tilbake

Reporter :  editor
Source : 
Publish on :   17.01.2011 10:51

Scan KR Mørtel også av mange kalt for "Vintermørtel"; er en relativt ny mørtel som egner seg godt for vinterbruk. Denne nye generasjonen Scan mørtel er en kalkreduserende mørtel som inneholder en kompakt pakke såkalte "blokkere", som reduserer risikoen for fargeendringer og utskilling av kalk med 90%.
  • x