.

2015.Nytt år med nye utfordringer. Med et godt 2014 år bak oss, har vi en god ballast med inn i 2015

Vi bestreber oss på å tilpasse oss de forventninger våre kunder har til oss vedrørende lagerhold i form av bredde og mengde av vårt produktspekter. En ny sesong har startet og vi søker å ha det beste lagerholdet. I tillegg til økningnen vi hadde i fjor, forventer vi også i år en vekst i markedet, som igjen krever mer av oss som leverandør og produsent.

Disse siste årene har vært krevende for noen og en hver, vedrørende de store vannmengdene vi har fått i form av smeltevann og nedbør. Dette fører til at mange ser nødvendigheten av å fornye drenerings- og vannledenettverket. Vi lagerfører rør fra 20mm og opp til og med 1200mm. Større dimensjoner skaffes på relativt korte leveringsfrister.

I praksis vil det si at vi har et solid lager av rør og rørdeler, veiduk, isolasjon, grunnmurs- / knotteplast, Scan / BMC-produkter i tillegg til armeringsjern og netting.

 

                        

Vi ønsker gamle og nye kunder velkommen til å besøke oss og " ta godt for seg" av vårt rikholdig lager.


Tilbake

Reporter :  editor
Source : 
Publish on :   31.03.2014 10:27

Vi har forberedt oss godt for å møte en ny, aktiv og pulserende sesong, ved å ha et solid og godt lager tilpasset de forventninger som våre kunder og vi har. Det vil si at lagret bygges solid opp vedørende alle aktuelle rør og rørdeler. Vi lager fører rør i diomensjoner opp til og med 1200mm.
  • x