.

Kabelrør i kveil og rette lengder

Behovet for kabelrør i størrter dimmensjoner er blitt et økende behov med årene. Vi har derfor fra våren 2012, valgt å legge til lager kablerør i kveil i dimensjoner  opp til 110mm. Det vil i praksis si at vi legger opp dobbelveggede rør i kveil i dimensjoner 50, 75 og 110mm og i lengder av 50m. Videre vil vi lagerføre i rette lengder 110mm som standard. Andre dimensjoner vil bli vurdert i løpet av høsten 2012. Begge variantene er av høy kvalitet og har dobbelveggede løsninger, noe som gir en minimal friksjon under treing av kabler. Er det reelt ønske om en stabil tilgang på dimensjonene 125mm og 160mm, ville vi sette pris på en tilbakemelding om et slikt ønske. TA KONTAKT MED OSS FOR NÆRMERE AVTALE OM DETTE.

Rørerene leveres i de tradisjonelle fargene; - RØD, - GRØNN, - GUL. Oransje kan leveres på forespørsel.

  


Tilbake

Reporter :  webmaster
Source : 
Publish on :   07.10.2010 13:21

MYhre Miljøvernprodukter AS vil i løpet av våren kunne levere kabelrør i kveil i dimensjon opp til og med 75mm OD. Likeledes leveres også rette kabelrør i 110mm som standard og likeledes vil 125mm og 160mm bli tatt til lager senere på året 2012 i lengder à 6m.
  • x