.

noimage
Vi leverte 3000mm DVI PE-rør i lengder av total 68m til et veiprosjekt i Sigdal.

I og med de store flomskadene på riksveinettet i dette distriktet på ettersommeren i 2012, ble det prosjektert en ny løsning ved skadeområdet nær Simostranda, ved at man la ned to store PE-rør for å ta hånd elven som går under riksveien.

Rørene ble lagt ned som tvillingrør i lengder av 22m hver. De erstatter et enkeltrør i stål, som hadde en diameter på 2800mm. Denne løsningen med to paralle PE-rør med en diameter 3000mm hver, øker selvsagt kapasiteten voldsomt. Dette både trygger og sikrer hele veiforbindelsen mot slike flomskader i framtiden. Samtidig med at rørene i seg selv er en teknisk meget god løsning, kombinert med den meget gode faglige entreprenørjobben Bærum A sfalt AS utførte, fikk man en absolutt opptimal løsning på begge disse riksveiene. Et prosjekt som sikkert vil skape ringvirknigner for tilsvarende prosjekter andre steder i landet.

Store dimensjoner, .... det leverer vi.

     

Dette var et prosjekt som var krevende både rent logistikkmessig og ikke minst vedrørende det rent entreprenørfaglige arbeidet. Transporten av rørene måtte foregå om natten med førerbiler. Et prosjekt vi er stolt over å ha vært delaktig i.


Tilbake

Reporter :  editor
Source : 
Publish on :   01.11.2012 08:56

Vedrørende flomskadene nedre deler av Sigdal ble påført på ettersommeren i 2012, trådte Myhre Miljøvernprodukter AS støttende til å klarte på relativ kort tid, å levere 68m med 3000mm innvendig målte PE-rør til dette prosjektet ved Simostranda, henholdsvis Riksveiene 287 og 156. Ombyggingen etter flomskadene krevde bedre dimesjonering av rørene. Fra ett stålrør på 2800mm, økte man kapasiteten ved å legge ned 2 stk PE-rør med diameter på 3000mm i lengder 22m hver på Riksvei 287 og 1 x 24m på Riksvei 146.
  • x