.

noimage
Radongass, - et problem for mange?

Vi lagerfører ICOPAL radonduker, henholdsvis RMB400 og Blackline 1000 TFS. Likeledes lager fører vi også et rikt utvalg av rørmanskjetter og tetningsstoffer for å sikre tetning i de områder hvor man av ulike grunner må punktere duken.

Komponenter som Radonbrønn, rør, rørtilslutninger og brønnlokk lagerføres også i et godt utvalg.

Radon er en radioaktiv gass som verken kan sees, luktes eller smakes. Den forekommer
over alt i jorden i varierende mengde. Det kan variere meget mellom de ulike jord- og
bergarter. Radon er faktisk den største årsaken til lungekreft etter røyking, ifølge Statens
Strålevern. Den dreper likeledes like mange mennesker i året som biltrafikken gjør.
I tillegg forskes det på om det er sammenheng mellom radon og sykdommen Multippel
Sklerose (MS)

Fra og med 1. juli 2010 gjør den nye Byggforskriften det obligatorisk, med legging av radon- 
sperre i alle nye bygninger der mennesker oppholder seg, - med mindre utbygger kan bevise 
at det ikke er forekomst av radongass i området. Forskrift TEK 10. 
NB! Radongasskonsentrasjon i et hus, kan ikke forutsies før bygningen er oppført. Derfor 
anbefales det å legge radonsperrer uansett ved en eventuell byggestart, da dette arbeidet er 
både mye enklere og vesentlig rimeligere i denne fasen av byggingen. 

 På grunn av bergartene og det kjølige klimaet vi har i Norge, Sverige og Finland, er vi de
landene i verden med høyest radongasskonsentrasjon i boliger. Staten Strålevern anslår
at om lag 450.000 nordmenn bor i hus med en radonkonsentrasjon som er høyere enn
anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3. På tross av dette, er det gjort relativt lite for å kartlegge
og tilgjengeliggjøre informasjon om de radonutsatte områder i de forskjellige kommuner.
I følge Statens Strålevern, ved en undersøkelse de har utført, kommer det frem at om lag 90%
av kommunene ikke tar hensyn radongassrisikoen i reguleringsplanene.
 

Ni av ti Nordmenn vet ikke om huset deres er utsatt for radonfare. Kun tre av ti er klar
over helsefaren ved eksponering av av radongass. Skremmende tall, når man tenker på at vi
har nok informasjon om den store helsefaren dette utgjør i dag. Likeledes er nå på det
norske markedet en rekke produkter, som på en meget god måte forbygger mot radongass-
eksponering ved nybygging. På samme måte finnes det meget gode tekniske løsninger for å
for å løse problemet i "eldre" boliger, hvor det er registrert for høye radongass verdier.
 

Kommuner, utbyggere og entreprenører bør ta et større ansvar vedrørende det å innhente
informasjon om og forebygge mot radongasseksponering. Som de profesjonelle parter de
er i utbyggingsaker, påhviler det dem et særlig ansvar å vite nok om denne problemstillingen.

Statens Strålevern tilbyr i noen grad en oversikt over radonutsatte kommuner og områder.
Den enkelte kommunene skal i prinsippet også kunne hjelpe til i vurdering av de ulike
boligområdene. Erfaringsmessig er det dessverre fra de ulike kommune, et meget varierende
kunnskapsnivå om denne problemstillingen.
 

Mer informasjon om radon:                    www.stralevernet.no

                                                                      www.kreftforeningen.no
 

Det er på markedet i dag, flere ulike løsninger for å forebygge mot radongasseksponering
Det være seg vifteløsninger, avluftingssystemer av rør som legges i grunnen og legging av
membraner i grunnisoleringen. Myhre Miljøvernprodukter AS kan levere alle disse variantene.
I denne bulletengen presenterer vi legging av ICOPAL radonmembran.

Det er viktig å være oppmerksom på at membranen ikke får rifter eller hull under leggingen.

Vær også oppmerksom på ved fylling av pukk og lignende, at man sikrer seg at massen er
garantert radonfri. Dette er er selvsagt særskilt viktig om noe av fyllingen legges over
membranen.

Myhre Miljøvernprodukter AS leverer ICOPAL Radon Membran. Den kan leveres i tre
ulike varianter, ut fra forskjellige brukerbehov. Ta kontakt med oss for mer informasjon og
pristillbud. Vi bistår gjerne med rådgiving i å få alle nødvendige detaljer spesifisert for en
sikker og riktig legging.

 

 

 

 

 

 


 


Tilbake

Reporter :  webmaster
Source : 
Publish on :   07.10.2010 13:34

Radongass, er et problem for mange. Kanskje for flere enn man er klar over? Alle nybygg av boliger skal sikres mot eksponering av radongass. Sjekk boligen din. Radongass tar fler liv årlig enn trafikken tar.
  • x