.

noimage
Ansettelse; Jan Andersen.

For å styrke vårt salgsteam ytterligere, har vi gleden av å ønske Jan Andersen velkommen til oss. Han er en dyktig og erfaren bransjemann, med mange år innenfor salg til bl.a. VA og VVS og andre større sluttbrukere.

Jan Andersen har bakgrunn  som rørlegger og har i tillegg vidreutdannet seg innenfor salg og markedsføring. Jan har de siste årene arbeidet både for produsent og grossistledd. I så måte kan nevnes at han har vært ansatt hos bl.a. Heidenreich AS, Brødrene Dahl AS og siste stoppested var Isoterm AS. Med andre ord en person med et rikt erfaringsgrunnlag, som helt sikkert vil komme vår bedrift og våre kunder til gode.

Vi ser fram til mange gode salgsår med deg Jan. Velkommen til oss.


Tilbake

Reporter :  editor
Source : 
Publish on :   03.05.2017 15:36

For å styrke vårt salgsteam ytterligere, har vi gleden av å ønske Jan Andersen velkommen til oss. En dyktig og erfaren bransjemann, med mange år innenfor salg til bl.a. VA og VVS av tekniske rørprodukter.
  • x