HER FINNER DU LINKER TIL NOEN AV VÅRE VIKTIGSTE LEVERANDØRER AV IKKE-RØR-PRODUKTER

www.sundolitt.no Leverandør av Sundolitt grunnmurselementer, som KUB-mur, L-mur og Ringmur. De levererer også diverse drenerings- og isolasjonsprodukter, som EPS- og XPS-elementer.

www.bmc-norge.no Leverandør av Scan grunnmurselementer, som Scan Blokk og Scan Isoblokk med tilhørende teglstein, mørtel, armering og avløpsrenner. Har også er stort utvalg av belegningsstein,  kantstein og støttemurer.

www.systemblokk.no  Leverandør av systemblokk mur og grunnmursblokker av betong og lettklinker. Systemet er spesielt utviklet for bærende veggkonstruksjoner. Leverer også belegningsstein, støttemurer og knekkheller.

www.icopal.no Leverandør av ulike typer radonsperrer med tilbehør. Leverer også grunnmurspapp og andre byggmembraner samt vegg- og takelementer.